Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100758 (14.12.2009 г.), 300100294 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7004, ул. "Св. Наум"
Телефон:082826164
Мобилен:0888746284
Факс:082826164
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:НИ-1996 МС-1996
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)