Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100756 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, ул. Георги Бързашки
Телефон:092622620
Мобилен:0886437183
Специалност:Озеленяване
Стаж:НИ-1995
Образование:висше (ВЛТИ - София)