Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100264 (14.12.2009 г.), 300100293 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. Бачо Киро
Телефон:029892170, 029870897
Мобилен:0888619985
Специалност:Промишлена топлотехника
Стаж:МС-1995 ТП-1994
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)