Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100753 (14.12.2009 г.), 500100263 (14.12.2009 г.), 300100292 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1330, ж.к. Красна поляна 2
Телефон:029292290
Мобилен:0887622133, 0878622133
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:НИ-2007 МС-2008 ТП-2008
Образование:висше(УНСС - София)