Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100752 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1373, ж.к. Западен парк
Мобилен:0878987580
Специалност:Екология
Стаж:НИ-2004
Образование:висше(ПУ Паисий Хилендарски - Пловдив)