Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100262 (14.12.2009 г.), 600100065 (14.12.2009 г.), 400100043 (14.12.2009 г.), 100100751 (14.12.2009 г.), 300100291 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Банкя 1320, ул. "Царибродска"
Мобилен:0878987411
Специалност:Хим. технология на дървесината
Стаж:НИ-2001 МС-1993 ПИИС-1998 ТП-1993 ФА-2004
Образование:висше (ВХТИ - София)