Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100749 (14.12.2009 г.), 300100715 (16.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Петко Д. Петков
Телефон:032620337, 032634431
Мобилен:0888409646, 0896835678
Факс:032620337
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 МС-2011
Образование:висше(ВИАС - София)