Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100261 (14.12.2009 г.), 100100748 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. 11-ти август
Телефон:032620337
Мобилен:0888311960
Факс:032620337
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИАС - София)