Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100747 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1113, ж.к. Гео Милев
Телефон:024809815
Мобилен:0897903827
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВХТИ - София)