Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100745 (14.12.2009 г.), 810100410 (17.11.2014 г.), 500100674 (08.09.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1612, ж.к. Лагера, ул. Баба Илийца № 47
Мобилен:0888896861
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997 ТПВ-2011 ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВИСИ - София)