Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100744 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Петрич 2850, ул. Иван Вазов
Телефон:074566533
Мобилен:0887880078
Специалност:Хидроенергийно строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше (ВИСИ - София)