Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100742 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ж.к. Бузлуджа, ул. Г. Измирлиев
Телефон:062673309, 062629792
Мобилен:0885611737
Факс:062629503
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1995
Образование:висше (ВИАС - София)