Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100741 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Мизия
Телефон:062657212, 062629792
Мобилен:0888765210
Факс:062629503
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2005
Образование:висше (ВИАС - София)