Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100739 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Дупница 2600, ул. Черковна
Телефон:070152626
Мобилен:0888415303
Специалност:Промишлена топлотехника
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВМЕИ - София)