Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100259 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ж.к. Бокар
Телефон:028188037, 028188039
Мобилен:0887249227
Факс:028188036
Специалност:Икономика и управление на промишлеността
Стаж:ТП-1994
Образование:висше(ВИА К. Адамиецки - Полша)