Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100732 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Хаджи Димитър Асенов
Телефон:042613205
Мобилен:0888683262
Специалност:Технология и механизация на строителството
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВИСИ - София)