Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100257 (14.12.2009 г.), 300100804 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Пенчо Минев
Телефон:042626603, 042602790
Мобилен:0886315714
Специалност:Механично уредостроене
Стаж:ТПВ-1993, МС-2014
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)