Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100731 (14.12.2009 г.), 500100256 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4023, ж.к. Тракия
Телефон:032685728
Мобилен:0899910977
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994 ТП-1993
Образование:висше(ВИАС - София)