Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100727 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, ж.к. Младост 1
Телефон:028870638, 029701030
Мобилен:0888246243
Специалност:Стротелство и архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално(ВТС Кольо Фичето - София)