Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100042 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Любен Каравелов
Телефон:042632467
Мобилен:0889621714
Специалност:Разработка на полезни изкопаеми
Стаж:ПИИС-1993
Образование:висше(ВМГИ - София)