Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100286 (14.12.2009 г.) , 500100255 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6000, кв. Три чучура
Телефон:042277098
Мобилен:0896660522, 0893468098
Специалност:Икономика на индустрията
Стаж:МС-2008 ТП-2008
Образование:висше(ИУ - Варна)