Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100725 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Харманли 6450, ул. Д-р Константин Стоилов
Телефон:037382604
Мобилен:0888846384, 0894500003
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)