Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100724 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Камено 8120, ул. Г. Димитров
Телефон:055153344
Мобилен:0888451033
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)