Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100285 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8008, ж.к. Изгрев
Телефон:056820535, 056860029
Мобилен:0898446505
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:МС-1997
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)