Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100722 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9010, ж.к. Васил Левски, ул. Д-р Басанович
Телефон:052312840
Мобилен:0888602950
Факс:052312840
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)