Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100284 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Разград 7200, ул. Габрово
Телефон:084661269
Мобилен:0898507964
Факс:084661269
Специалност:Транспорт и енергетика
Стаж:МС-1996
Образование:висше(ТУ - София)