Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100283 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9020, ж.к. Младост
Телефон:052754031
Мобилен:0886237040
Факс:052754031
Специалност:Tехнология на машин. и металите
Стаж:МС-1995
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)