Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100719 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Горна Оряховица 5100, ул. Георги Измирлиев
Телефон:061864379
Мобилен:0888835134, 0878835134
Факс:061864379
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)