Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100713 (14.12.2009 г.), 300100281 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Елхово 8700, Сан Стефано
Телефон:047888105
Мобилен:0898616347
Специалност:Топлогазоснабдяване и вентилация
Стаж:НИ-2000 МС-1998
Образование:висше(ИСИ - Воронеж)