Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100279 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8001, бул. Демокрация
Телефон:056541215
Мобилен:0897647201
Специалност:Експлоатация на автомобилния транспорт
Стаж:МС-2000
Образование:висше(Харковски автомобилно-пътен институт)