Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100711 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, ул. Хаджи Димитър
Телефон:058622484
Мобилен:0885841217
Факс:058622484
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВНВАУ Г. Димитров - Шумен)