Оценителска правоспособност: , Машини и съоръжения
Сертификати номера: , 300100278 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Шумен 9700, ул. Софийско шосе
Телефон:054980236, 054980455
Мобилен:0895673945
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:МС-1994
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)