Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100709 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. 5-ти януари
Телефон:046633901
Мобилен:0886904222
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)