Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100707 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, бул. Демокрация
Телефон:056820001
Мобилен:0888434162, 0878434162
Факс:056820001
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(Стоителен техникум - Бургас)