Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100277 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Силистра 7500, бул. Македония
Телефон:086821811
Мобилен:0889691308, 0899940310
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Стаж:МС-1994
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)