Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100276 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Видин 3700, ж.к. Химик
Телефон:094620926
Мобилен:0887838274, 0884118006
Факс:094623666
Специалност:Изчислителна техника
Стаж:МС-1994
Образование:висше (ВНВАУ Г. Димитров - Шумен)