Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100700 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Васил Априлов
Телефон:034431392, 034400600
Мобилен:0889318617
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1994
Образование:ср. специално(ТСА Г. Златков - Брацигово)