Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100253 (14.12.2009 г.), 810100122 (28.03.2011 г.), 100100696 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Асеновград 4230, ул. Свети Врач
Телефон:033169692
Мобилен:0887378138
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2001 ТП-2002 ЗЗ-2004
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)