Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100692 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Цар Освободител
Телефон:078526329, 078546391
Мобилен:0887920010, 0896402796
Специалност:Хидроенергийно строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИСИ - София)