Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100690 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. Хан Кубрат
Телефон:046664327
Мобилен:0887387105
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)