Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100689 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1330, ж.к. Разсадника-Коньовица
Телефон:028280150
Мобилен:0894731105
Специалност:Право
Стаж:НИ-2006
Образование:висше(Академия МВР - Москва)