Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100687 (14.12.2009 г.), 300100271 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Васил Априлов
Телефон:042639552, 042623944
Мобилен:0888961472
Факс:042639552
Специалност:Хидроенергийно строителство
Стаж:НИ-1993 МС-1994
Образование:висше (ВИСИ - София)