Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100684 (14.12.2009 г.), 500100251 (14.12.2009 г.), 300100270 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1632, ж.к. Овча Купел 1
Телефон:028558731
Мобилен:0878879593
Факс:028558731
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997 МС-1997 ТП-1997
Образование:висше(ВНВСУ Ген. Бл. Иванов - София)