Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100675 (14.12.2009 г.), 300100265 (14.12.2009 г.), 500100247 (14.12.2009 г.), 810100250 (01.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1407, ж.к. Лозенец, ул. Майор Томпсън
Мобилен:0888729123, 0887087008
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1996 МС-1998 ТП-2008 ЗЗ-2008
Образование:висше(ВИАС - София)