Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100100 (14.12.2009 г.), 500100246 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул. Петко Д. Петков
Телефон:032604877
Мобилен:0888875931
Специалност:Промишлена топлотехника
Стаж:МС-1994 ТП-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)