Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Земеделски земи и трайни насаждения, Финансови активи и финансови институции
Сертификати номера: 100100670 (14.12.2009 г.), 500100245 (14.12.2009 г.), 400100040 (14.12.2009 г.), 810100320 (16.08.2011 г.), 600100025 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Бистрица
Мобилен:0887803232, 0878803234
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:НИ-2001 ПИИС-2001 ТП-2000 ФА-2000 ЗЗ-2009
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)