Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100244 (14.12.2009 г.), 100100669 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ж.к. Илинден
Мобилен:0887805132, 0878386286
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2008 ТП-2008
Образование:висше(УНСС - София)