Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100668 (14.12.2009 г.), 500100243 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Неофит Рилски
Мобилен:0885736969
Специалност:Икономика и международни отношения
Стаж:НИ-2008 ТП-2008
Образование:висше(Маунт Холиок Университи, Масачузетс, САЩ)