Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100666 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Цар Иван Александър
Телефон:054800565, 054883424
Мобилен:0889030674
Факс:054800565
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)