Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100665 (14.12.2009 г.), 810100288 (08.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Княз Александър Батенберг
Телефон:078522083
Мобилен:0898427460
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-2000 ЗЗ-2004
Образование:висше (ВИСИ - София)